E-facturen versturen naar de overheid via het platform

Om een factuur te versturen moet je je organisatie bij eVerbinding hebben geactiveerd. Het activeren van een organisatie staat beschreven in Omgeving aanmaken bij eVerbinding.

Vanaf het eVerbinding platform kunnen facturen verstuurd worden naar de Nederlandse overheid. (Voor Vlaamse overheden gelden andere verzendopties) Op dit moment kunnen alleen Nederlandse organisaties, die bekend zijn bij de Nederlandse Kamer van Koophandel, via de zoekoptie gevonden worden. Debiteuren die geen KvK nummer hebben zoals sommige overheid instanties dienen handmatig ingevoerd te worden via ‘Adres handmatig invoeren‘.

Kies voor de app ‘Verkoopfactuur’ en vervolgens voor ‘Nieuwe factuur’ (of als er al eerder een factuur is verstuurd voor ‘Model factuur’). Gebruik  ‘Adres handmatig invoeren’ om de juiste Debiteur op te geven.

Nieuwe factuur maken - debiteur

Gebruik bij “Leverancier” een van de geactiveerde organisaties in je omgeving. Het activeren van een organisatie staat beschreven in Omgeving aanmaken bij eVerbinding.

Vul nu de gegevens van de “Debiteur” in dit kan handmatig of door middel van Organisatie zoeken.
Na het ‘Opslaan‘ krijgt u de mogelijkheid om een ander nummer te kiezen dan het KvK nummer zoals een OIN (OINO) voor de overheid. De nummers van de overheid zijn op het volgende adres terug te vinden: https://www.logius.nl/diensten/e-factureren/. Ook is er een overzicht per overheid beschikbaar. Let op! De voorloopnullen moeten ingevuld worden om de factuur elektronisch af te leveren.

Het is bij overheden belangrijk dat het ‘OrganisatieID’ en ‘Zenden via’ middels het OIN/OINO gebeurt.

Nieuwe-factuur-maken-OIN-overheid

Hierna kun je de factuur verder afmaken, bewaren en versturen. Als het OIN(O)  goed is ingevuld, zal de factuur verstuurd worden via het “Extern Netwerk” PEPPOL. Via het PEPPOL netwerk wordt het document afgeleverd bij Digipoort, die de factuur vervolgens aflevert bij de juiste ontvanger.

C:\Users\JurjendeBoer\eVerbinding\Team-CustomerSupport - Documenten\Website support\Afbeeldingen website en tutorials\Nieuwe-factuur-maken-OIN-overheid-verzenden.png