Facturen versturen vanuit Dynamics 365 Business Central

Vanuit Dynamics 365 Business Central is het ook mogelijk om de verkoopfacturen te versturen via eVerbinding. Om dit te kunnen doen heb je een koppeling nodig.

Optie 1: handmatig verzenden.

 • Ga naar “Posted Sales Invoices” (Geboekte verkoopfacturen) en kies een factuur.

 • Klik op Print/Send (Afdrukken/verzenden) en kies voor Send (verzenden).

 •   Zet “eConnect” aan bij de “Peppol” optie en klik op OK.

 • Je ziet nu de status van de factuur in het overzicht. Het overzicht refreshed niet vanzelf, dus soms moet je even refreshen om de laatste status te zien.

Optie 2: Automatisch verzenden na boeken.

 • Zoek op “Document Sending Profiles” (Verzendprofielen van Documenten).

 • Zorg dat in het ECONNECT document sending profile de Processing Mode op Automatic staat.

Stel de klant in:

 • Open de “Customer Card” (Klantenkaart) van de klant
 • Zorg dat het “Document Sending Profile” op ECONNECT staat.
 • Vul het E-Invoice Id van de klant in. Voor Nederlandse organisaties is dit het KVK of OIN nummer.

 • Ga naar “Sales Invoices” (Verkoopfacturen) en klik op “+ new” om een nieuwe factuur te maken.
 • Vul de verplichte velden in en selecteer de klant uit de vorige stap. “Your Reference” (Uw Referentie) is ook verplicht om een geldige BIS V3 te kunnen maken. Sla de factuur op. Mocht je “Uw referentie” niet kunnen vinden,  kun je rechtsboven op “meer tonen” klikken.
 • Klik op “Post” (Boeken) en kies “Post” (Boeken).
 • Als er geen validatie errors zijn wordt de factuur geboekt en automatisch aangeboden bij de PSB. Bij “Posted Sales Invoices” (Geboekte verkoopfacturen) zie je de PSB status.

 • De “Activity Log” (Activiteitenlogbestand) van een factuur geeft meer informatie over wat er precies is gebeurd tijdens de communicatie met de PSB.
 • Klik in het “Posted Sales Invoices” overzicht op “invoice” (factureren)
  -> Activity Log om de log te openen.
 • Als “Detailed Info Available” op “Yes” staat kun je daar op klikken om meer info te downloaden.