Inkoopfacturen inlezen en verwerken in Bloxs

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe inkoopfacturen kunnen worden ingelezen in Bloxs. Hiervoor is een koppeling nodig met eVerbinding.

Bij het aanmaken van een organisatie bij eVerbinding krijg je een persoonlijk e-mailadres. Dit heb je nodig om te gaan werken met eVerbinding. Dit e-mailadres is doorgaans: “<kvk>@inkoopfacturen.everbinding.nl”. Als er een vertrouwde e-mailafzender is aangemaakt omdat het domein afweek van de eerste geregistreerde gebruiker dan is dat: <mix van letters en cijfers>@trust.econnect.eu.

Mail de inkoopfactuur naar je persoonlijke eVerbinding e-mailadres, de inkoopfactuur zal binnen enkele seconden worden aangemaakt als conversietaak.

Als de conversietaak is afgerond zal de factuur in het postvak-in van de organisatie staan. Bloxs vraagt eens in de zoveel tijd aan het platform of er documenten klaar staan om gedownload te worden, als er een document klaar staat zal Bloxs deze downloaden en komt in het softwarepakket te staan.

Binnen BLOXS

Concept inkoopfacturen zijn voortaan terug te vinden onder de tegel ‘te behandelen’;
Selecteer de factuur en controleer de automatisch ingevulde informatie. Vul aan (of wijzig) waar nodig;
Vergeet niet, zodra de gegevens gecontroleerd zijn, om op de knop ‘Definitief Verwerken’ te klikken.