Kan niet inloggen

Het kan zijn dat het inloggen niet lukt. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

Momenteel werkt het inloggen met de zelf gemaakte gebruikersnaam niet. Je kunt alleen inloggen met het e-mailadres dat je hebt gebruikt om je gebruikersaccount aan te maken.

Mocht het wel lukken om in te loggen, maar laadt de pagina van eVerbinding niet of niet volledig? Dan kan er op Ctrl+F5 gedrukt worden om de pagina een ‘harde refresh’?
Mocht dat ook niet baten, dan kan het volgende worden geprobeerd:
Door de cookies die opgeslagen zijn op de computer met gegevens van het platform. Je moet de cookies verwijderen van de webbrowser om weer te kunnen inloggen. Dit doe je door ‘Ctrl+Shift+Delete’ op je toetsenbord te drukken als je in een webbrowser zit. In het scherm dat volgt kun je de cookies verwijderen. In Chrome kun je de cookies ook verwijderen van 1 specifieke webpagina: in de url kun je chrome://settings/siteData ingeven waarna je cookies kunt zoeken op ‘platform.everbinding.nl’. Deze kun je verwijderen.

Op een een Apple kan er gebruik worden gemaakt van ‘Command+Option+E’ om de browser cache en cookies van Safari te legen. In Chrome is de sneltoets ‘Shift+Command+Backspace’ op een Apple.