Koppeling verbroken met Exact Online

Het kan voorkomen dat er geen (werkende) koppeling meer is tussen Exact Online en eVerbinding. Als er geen correcte koppeling meer is tussen Exact Online en eVerbinding hebben wij de koppeling in eVerbinding ook uitgeschakeld.
Er zijn twee mogelijkheden waarom de koppeling niet meer werkt.
  1. De koppeling is ingetrokken in Exact Online;
  2. Of het wachtwoord om in te loggen bij Exact Online is verlopen.

Indien de koppeling weer moet worden geactiveerd kan op de volgende link worden geklikt: exactonline.everbinding.nl. Hier kan worden ingelogd door de gebruiker waarmee de eerste koppeling ook is gelegd. Vervolgens kan de koppeling in het tabblad ‘Administratie’ opnieuw worden geactiveerd. Via “Instellingen” kunnen koppelingen worden gewijzigd en opnieuw geactiveerd.

Exact Online Instellingen Administratie

Let erop dat de ingangsdatum niet wordt gewijzigd indien niet noodzakelijk. Anders worden alle documenten vanaf de opgegeven datum opnieuw gedownload.
Het is ook mogelijk om de koppeling van een collega over te nemen indien dat nodig is.