Software koppeling intrekken

Hieronder leggen we uit hoe je de softwarekoppeling met eVerbinding kunt verbreken.

Ga in eVerbinding naar het menu ‘Verbindingen

In het scherm wat opent zie je alle verbindingen die met eVerbinding zijn gelegd.
Klik hier op de verbinding die je wilt verbreken.

In het volgende scherm klik je op ‘Sleutel intrekken

Hierna is de koppeling verbroken.

Denk er ook aan om in de gekoppelde software de verbinding in te trekken om onnodige API calls naar eVerbinding te stoppen.