Wijzigen van emailadres

Emailadressen van een bestaand account kunnen niet worden gewijzigd.

Wel kunnen er extra e-mailadressen worden toegevoegd aan de bestaande gebruiker.
Als echt de eerste gebruiker moet worden gewijzigd dan dienen de volgende stappen worden genomen:

  • Er dient een nieuwe gebruiker te worden aangemaakt.
    Let op: Wil je een e-mailadres gebruiken met een andere domeinnaam dan de domeinnaam van het hoofd e-mailadres, neem dan contact op met Support om het domein/omgeving gedeeld te maken zodat daarna zelf het e-mailadres toegevoegd kan worden*.* Om een ‘gedeeld domein’ e-mailadres (zoals hotmail, gmail, ziggo etc.) te kunnen toevoegen aan een account/omgeving moet het account/de omgeving ook ‘gedeeld’ worden gemaakt. Hier zitten veiligheidsrisico’s aan waardoor veel bedrijven dit toch niet willen. Als bijvoorbeeld gebruikers vanaf hun privé e-mailadres toegang krijgen tot het platform, kunnen zij bij uitdiensttreding niet eenvoudig worden meegenomen in het proces om de persoon uit te sluiten van bedrijfsinformatie. Daarnaast is het alleen mogelijk andere werknemers toe te voegen aan het platform door hun uit te nodigen. Indien het account, gekoppeld aan een eigen domein, niet gedeeld is, dan kunnen werknemers met hun werk e-mailadres van dat domein inloggen. De werknemers zijn dan automatisch gebruikers binnen het account (nog zonder rechten op bedrijven).
  • De nieuwe gebruiker dient toegevoegd te worden aan de bestaande organisatie.
  • Vervolgens nadat dit is gedaan dien je de gebruiker beheerder rechten te geven op de organisatie.

Er is nu een nieuwe gebruiker toegevoegd, nu kunt u inloggen met de nieuwe gebruiker en de oude gebruiker de toegang ontzeggen van de organisatie.

Hierna kunnen wij indien gewenst de oude gebruiker inactief maken binnen het account.